KUTSAL NUR
 
AnasayfaAnasayfa  KapıKapı  Kayıt OlKayıt Ol  Giriş yapGiriş yap  

Paylaş | 
 

 1.TARİHLER GİRİŞ

Aşağa gitmek 
Sayfaya git : Önceki  1, 2
YazarMesaj
Admin
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 1335
Kayıt tarihi : 10/01/10
Yaş : 51

MesajKonu: Geri: 1.TARİHLER GİRİŞ    Çarş. Ara. 09, 2015 1:03 am

1. Tarihler

Tapınak Kapı Nöbetçileri

26 Kapı nöbetçilerinin bölükleri: Korahlılar'dan: Asafoğulları'ndan Kore oğlu Meşelemya.
2 Meşelemya'nın oğulları: İlk oğlu Zekarya, ikincisi Yediael, üçüncüsü Zevadya, dördüncüsü Yatniel,

3 beşincisi Elam, altıncısı Yehohanan, yedincisi Elyehoenay.

4 Ovet-Edom'un oğulları: İlk oğlu Şemaya, ikincisi Yehozavat, üçüncüsü Yoah, dördüncüsü Sakâr, beşincisi Netanel,

5 altıncısı Ammiel, yedincisi İssakar, sekizincisi Peulletay. Çünkü Tanrı Ovet-Edom'u kutsamıştı.

6 Ovet-Edom'un oğlu Şemaya'nın oğulları vardı. Bunlar yetenekli olduklarından boy başlarıydılar.

7 Şemaya'nın oğulları: Otni, Refael, Ovet, Elzavat. Şemaya'nın akrabaları Elihu ile Şemakya da yiğit adamlardı.

8 Bunların tümü Ovet-Edom soyundandı. Onlar da, oğullarıyla akrabaları da yiğit, görevlerinde becerikli kişilerdi. Ovet-Edom soyundan altmış iki kişi vardı.

9 Meşelemya'nın on sekiz becerikli oğlu ve akrabası vardı.

10 Merarioğulları'ndan Hosa'nın oğulları: İlki Şimri'ydi. (Şimri ilk oğul olmadığı halde babası onu önder atamıştı.)

11 İkincisi Hilkiya, üçüncüsü Tevalya, dördüncüsü Zekarya. Hosa'nın oğullarıyla akrabalarının toplamı on üç kişiydi.

12 RAB'bin Tapınağı'nda Levili kardeşleri gibi görev yapan kapı nöbetçisi bölükler ve başlarındaki adamlar bunlardır.

13 Her kapı için her aile büyük, küçük ayırmadan kur'a çekti.

14 Kur'ada Doğu Kapısı Şelemya'ya düştü. Sonra bilge bir danışman olan oğlu Zekarya için kur'a çekildi. Ona Kuzey Kapısı düştü.

15 Güney Kapısı Ovet-Edom'a, depo için çekilen kur'a da oğullarına düştü.

16 Batı Kapısı ile yukarı yol üzerindeki Şalleket Kapısı için çekilen kur'alar Şuppim'le Hosa'ya düştü. Her ailenin nöbet zamanları sırayla birbirini izliyordu.

17 Doğu Kapısı'nda günde altı, Kuzey Kapısı'nda dört, Güney Kapısı'nda dört, depolarda da ikişerden dört Levili nöbetçi vardı.

18 Batı Kapısı'na bakan avlu içinse, yolda dört, avluda iki nöbetçi bekliyordu.

19 Korah ve Merari soyundan gelen kapı nöbetçilerinin bölükleri bunlardı.

Hazinelerden Sorumlu Kişiler

20 Levili Ahiya Tanrı'nın Tapınağı'nın hazinelerinden ve Tanrı'ya adanmış armağanlardan sorumluydu.

21 Ladanoğulları: Ladan soyundan gelen Gerşonoğulları, Ladan boyunun boy başları Gerşonlu Yehieli ve oğullarıydı.

22 Yehieli'nin oğulları: Zetam'la kardeşi Yoel. Bunlar RAB'bin Tapınağı'nın hazinelerinden

sorumluydu.

23 Amram, Yishar, Hevron, Uzziel soylarından şu kişilere görev verildi:

24 Musa oğlu Gerşom'un soyundan Şevuel tapınak hazinelerinin baş sorumlusuydu.

25 Eliezer soyundan gelen kardeşleri: Rehavya Eliezer'in oğluydu, Yeşaya Rehavya'nın oğluydu, Yoram Yeşaya'nın oğluydu, Zikri Yoram'ın oğluydu, Şelomit Zikri'nin oğluydu.

26 Şelomit'le kardeşleri boy başlarının, Kral Davut'un binbaşılarının, yüzbaşılarının ve öbür ordu komutanlarının verdiği armağanların saklandığı hazinelerden sorumluydular.

27 Bunlar savaşta yağmalanan mallardan bir kısmını RAB'bin Tapınağı'nın onarımı için ayırdılar.

28 Bilici Samuel'in, Kiş oğlu Saul'un, Ner oğlu Avner'in, Seruya oğlu Yoav'ın verdiği armağanlarla öbür armağanlardan da Şelomit'le kardeşleri sorumluydu.

Levililer'in Öbür Görevleri

29 Yisharlılar'dan: Kenanya ile oğulları İsrail'de memur ve yargıç olarak tapınak dışındaki işlere bakmakla görevlendirildiler.

30 Hevronlular'dan: Haşavya ile kardeşleri - bin yedi yüz yiğit adam - RAB'bin işlerine ve kralın hizmetine bakmak için İsrail'in Şeria Irmağı'nın batı yakasında kalan bölgesine atanmıştı.

31 Aile soy kütüğündeki kayıtlara göre Yeriya Hevronlular'ın boy başıydı. Davut'un krallığının kırkıncı yılında kayıtlar incelendi ve Gilat'taki Yazer'de Hevronlular arasında yiğit savaşçılar bulundu.

32 Yeriya'nın aile başları olan iki bin yedi yüz akrabası vardı. Kral Davut bu yiğit adamları Tanrı'nın ve kralın işlerine bakmaları için Rubenliler'e, Gadlılar'a, Manaşşe oymağının yarısına yönetici olarak atadı.Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://islamadogru.yetkinforum.com
Admin
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 1335
Kayıt tarihi : 10/01/10
Yaş : 51

MesajKonu: Geri: 1.TARİHLER GİRİŞ    Çarş. Ara. 09, 2015 1:05 am

Ordudaki Görevliler

27 İsrail'de görev yapan İsrailli boy başlarının, binbaşılarla yüzbaşıların ve görevlilerin listesi. Bunlar değişen birliklerde yıl boyunca aydan aya her konuda krala hizmet ederlerdi. Her birlik yirmi dört bin kişiden oluşurdu.
2 Birinci ay için birinci birliğin komutanı Zavdiel oğlu Yaşovam'dı. Komutasındaki birlik yirmi dört bin kişiden oluşuyordu.

3 Birinci ay için görevlendirilen ordunun başkomutanı Yaşovam, Peres soyundandı.

4 İkinci ay için ikinci birliğin komutanı Ahohlu Doday'dı. Miklot bu birliğin baş görevlisiydi. Doday komutasındaki birlik yirmi dört bin kişiden oluşuyordu.

5 Üçüncü ay için üçüncü birliğin komutanı Kâhin Yehoyada oğlu önder Benaya'ydı. Komutasındaki birlik yirmi dört bin kişiden oluşuyordu.

6 Otuz yiğitlerden biri ve Otuzlar'ın önderi olan Benaya'ydı bu. Oğlu Ammizavat da onun birliğinde görevliydi.

7 Dördüncü ay için dördüncü birliğin komutanı Yoav'ın kardeşi Asahel'di. Sonradan yerine oğlu Zevadya geçti. Birliğinde yirmi dört bin kişi vardı.

8 Beşinci ay için beşinci birliğin komutanı Yizrahlı Şamhut'tu. Komutasındaki birlikte yirmi dört bin kişi vardı.

9 Altıncı ay için altıncı birliğin komutanı Tekoalı İkkeş oğlu İra'ydı. Komutasındaki birlikte yirmi dört bin kişi vardı.

10 Yedinci ay için yedinci birliğin komutanı Efrayimoğulları'ndan Pelonlu Heles'ti. Komutasındaki birlikte yirmi dört bin kişi vardı.

11 Sekizinci ay için sekizinci birliğin komutanı Zerahlılar'dan Huşalı Sibbekay'dı. Komutasındaki birlikte yirmi dört bin kişi vardı.

12 Dokuzuncu ay için dokuzuncu birliğin komutanı Benyaminoğulları'ndan Anatotlu Aviezer'di. Komutasındaki birlikte yirmi dört bin kişi vardı.

13 Onuncu ay için onuncu birliğin komutanı Zerahlılar'dan Netofalı Mahray'dı. Komutasındaki birlikte yirmi dört bin kişi vardı.

14 On birinci ay için on birinci birliğin komutanı Efrayimoğulları'ndan Piratonlu Benaya'ydı. Komutasındaki birlikte yirmi dört bin kişi vardı.

15 On ikinci ay için on ikinci birliğin komutanı Otniel soyundan Netofalı Helday'dı. Komutasındaki birlikte yirmi dört bin kişi vardı.

İsrail Oymaklarının Yöneticileri

16 İsrail oymaklarının yöneticileri:

Ruben oymağı: Zikri oğlu Eliezer.

Şimon oymağı: Maaka oğlu Şefatya.

17 Levi oymağı: Kemuel oğlu Haşavya.

Harunoğulları: Sadok.

18 Yahuda oymağı: Davut'un kardeşlerinden Elihu.

İssakar oymağı: Mikael oğlu Omri.

19 Zevulun oymağı: Ovadya oğlu Yişmaya.

Naftali oymağı: Azriel oğlu Yerimot.

20 Efrayimoğulları: Azazya oğlu Hoşea.

Manaşşe oymağının yarısı: Pedaya oğlu Yoel.

21 Gilat'taki Manaşşe oymağının öbür yarısı: Zekarya oğlu Yiddo.

Benyamin oymağı: Avner oğlu Yaasiel.

22 Dan oymağı: Yeroham oğlu Azarel.

İsrail oymaklarının yöneticileri bunlardı.

23 Davut yirmi ve daha aşağıdaki yaştakilerin sayımını yapmadı. Çünkü RAB İsrail'i gökteki yıldızlar kadar çoğaltacağına söz vermişti.

24 Seruya oğlu Yoav da başladığı sayımı bitirmedi. Bu sayımdan ötürü RAB İsrail'e öfkelendi. Bu yüzden sayımın sonucu Kral Davut'un tarihine yazılmadı.

Kralın Yöneticileri

25 Kralın hazinelerine yönetici olarak Adiel oğlu Azmavet atanmıştı. Açık bölgelerdeki, kentlerdeki, köylerdeki, kalelerdeki depolardan da Uzziya oğlu Yehonatan sorumluydu.

26 Toprağı süren tarım işçilerinden: Keluv oğlu Ezri,

27 Bağlardan: Ramalı Şimi,

Üzümlerden ve şarap mahzenlerinden: Şefamlı Zavdi,

28 Şefela bölgesindeki zeytinliklerden ve yabanıl incir ağaçlarından: Gederli Baal-Hanan,

Zeytinyağı depolarından: Yoaş,

29 Şaron'da otlatılan sığırlardan: Şaronlu Şitray,

Vadilerdeki sığırlardan: Adlay oğlu Şafat,

30 Develerden: İsmailli Ovil,

Eşeklerden: Meronotlu Yehdeya,

31 Davarlardan: Hacerli Yaziz sorumluydu. Bunların hepsi Kral Davut'un servetinden sorumlu yöneticilerdi.

32 Davut'un amcası Yehonatan anlayışlı bir yazman ve danışmandı. Hakmoni oğlu Yehiel kralın oğullarına bakardı.

33 Ahitofel kralın danışmanıydı. Arklı Huşay kralın dostuydu.

34 Ahitofel'den sonra yerine Benaya oğlu Yehoyada'yla Evyatar geçti. Yoav kralın ordu komutanıydı.Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://islamadogru.yetkinforum.com
Admin
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 1335
Kayıt tarihi : 10/01/10
Yaş : 51

MesajKonu: Geri: 1.TARİHLER GİRİŞ    Çarş. Ara. 09, 2015 1:06 am

Davut'un Tapınakla İlgili Tasarıları

28 Davut İsrail'deki bütün yöneticilerin - oymak başlarının, kralın hizmetindeki birlik komutanlarının, binbaşıların, yüzbaşıların, kralla oğullarına ait servetten ve sürüden sorumlu kişilerin, saray görevlilerinin, bütün güçlü adamların ve yiğit savaşçıların - Yeruşalim'de toplanmasını buyurdu.
2 Kral Davut ayağa kalkıp onlara şöyle dedi: "Ey kardeşlerim ve halkım, beni dinleyin! RAB'bin Antlaşma Sandığı ve Tanrımız'ın ayak basamağı için kalıcı bir yer yapmak istedim. Konutun yapımı için hazırlık yaptım.

3 Ama Tanrı bana, 'Adıma bir tapınak kurmayacaksın' dedi, 'Çünkü sen savaşçı birisin, kan döktün.'

4 "İsrail'in Tanrısı RAB, sonsuza dek İsrail Kralı olmam için bütün ailem arasından beni seçti. Önder olarak Yahuda'yı, Yahuda oymağından da babamın ailesini seçti. Babamın oğulları arasından beni bütün İsrail'in kralı yapmayı uygun gördü.

5 Bütün oğullarım arasından - RAB bana birçok oğul verdi - İsrail'de RAB'bin krallığının tahtına oturtmak için oğlum Süleyman'ı seçti.

6 RAB bana şöyle dedi: 'Tapınağımı ve avlularımı yapacak olan oğlun Süleyman'dır. Onu kendime oğul seçtim. Ben de ona baba olacağım.

7 Bugün yaptığı gibi buyruklarıma, ilkelerime dikkatle uyarsa, krallığını sonsuza dek sürdüreceğim.'

8 "Şimdi, Tanrımız'ın önünde, RAB'bin topluluğu olan bütün İsrail'in gözü önünde size sesleniyorum: Tanrınız RAB'bin bütün buyruklarına uymaya dikkat edin ki, bu verimli ülkeyi mülk edinip sonsuza dek çocuklarınıza miras olarak veresiniz.

9 "Sen, ey oğlum Süleyman, babanın Tanrısı'nı tanı. Bütün yüreğinle ve istekle O'na kulluk et. Çünkü RAB her yüreği araştırır, her düşüncenin ardındaki amacı saptar. Eğer O'na yönelirsen, kendisini sana buldurur. Ama O'nu bırakırsan, seni sonsuza dek reddeder.

10 Şimdi dinle! Kutsal tapınağını kurmak için RAB seni seçti. Yürekli ol, işe başla!"

11 Davut tapınağın eyvanının, odalarının, hazinelerinin, yukarı bölümlerinin, iç kesiminin ve Bağışlanma Kapağı'nın bulunduğu yerin tasarılarını oğlu Süleyman'a verdi.

12 Ruh aracılığıyla kendisine açıklanan bütün tasarları verdi: RAB'bin Tapınağı'nın avlularıyla çevredeki bütün odaların, Tanrı'nın Tapınağı'nın hazinelerinin, adanmış armağanların konulacağı yerlerin ölçülerini verdi.

13 Kâhinlerle Levililer'in bölüklerine ilişkin kuralları, RAB'bin Tapınağı'ndaki hizmet ve hizmette kullanılan bütün eşyalarla ilgili ilkeleri,

14 değişik hizmetlerde kullanılan altın eşyalar için saptanan altın miktarını, değişik hizmetlerde kullanılan gümüş eşyalar için saptanan gümüş miktarını,

15 altın şamdanlarla kandiller - her bir altın şamdanla kandil - için saptanan altını, her şamdanın kullanış biçimine göre gümüş şamdanlarla kandiller için saptanan gümüşü,

16 adanan ekmek masaları için belirlenen altını, gümüş masalar için gümüşü,

17 büyük çatallar, leğenler ve testiler için belirlenen saf altını, her altın tas için saptanan altını, her gümüş tas için saptanan gümüşü,

18 buhur sunağı için saptanan saf altın miktarını bildirdi. Davut ona kanatlarını yayarak RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı örten altın Keruvlar'ın - arabanın - tasarını da verdi.

19 Bütün bunlar RAB'bin eli üzerimde olduğu için bana bildirildi" dedi, "Ben de tasarın bütün ayrıntılarını yazılı olarak veriyorum."

20 Sonra oğlu Süleyman'a, "Güçlü ve yürekli ol!" dedi, "İşe giriş. Korkma, yılma. Çünkü benim Tanrım, RAB Tanrı seninledir. RAB'bin Tapınağı'nın bütün yapım işleri bitinceye dek seni başarısızlığa uğratmayacak, seni bırakmayacaktır.

21 Tanrı'nın Tapınağı'nın yapım işleri için kâhinlerle Levililer'in bölükleri burada hazır bekliyor. Her tür yapım işinde usta ve istekli adamlar sana yardım edecek. Önderler de bütün halk da senin buyruklarını bekliyor."Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://islamadogru.yetkinforum.com
Admin
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 1335
Kayıt tarihi : 10/01/10
Yaş : 51

MesajKonu: Geri: 1.TARİHLER GİRİŞ    Çarş. Ara. 09, 2015 1:06 am

Tapınağın Yapımı İçin Verilen Armağanlar

29 Kral Davut bütün topluluğa şöyle dedi: "Tanrı'nın seçtiği oğlum Süleyman genç ve deneyimsizdir. İş büyüktür. Çünkü bu tapınak insan için değil, RAB Tanrı içindir.
 2 Tanrım'ın Tapınağı'na gereç sağlamak için var gücümle çalıştım. Altın eşyalar için altın, gümüş için gümüş, tunç için tunç, demir için demir, ahşap için ağaç sağladım. Ayrıca oniks, kakma taşlar, süs taşları, çeşitli renklerde değerli taşlar ve çok miktarda mermer sağladım.

 3 Bu kutsal tapınak için sağladıklarımın yanısıra, Tanrım'ın Tapınağı'na sevgim yüzünden, kişisel servetimden de altın ve gümüş de veriyorum:

 4 Üç bin talant[i] Ofir altını ve tapınağın duvarlarını kaplamak için yedi bin talant[ii] kaliteli gümüş.

 5 Bunları altın, gümüş gerektiren işlerde ve sanatkârların el işçiliğinde kullanılmak üzere veriyorum. Kim bugün kendini RAB'be adamak istiyor?"

 6 Bunun üzerine boy başları, İsrail'in oymak önderleri, binbaşılar, yüzbaşılar ve saray yöneticileri gönülden armağanlar verdiler.

 7 Tanrı'nın Tapınağı'nın yapımı için beş bin talant[iii], on bin darik[iv] altın, on bin talant[v] gümüş, on sekiz bin talant[vi] tunç, yüz bin talant[vii] demir bağışladılar.

 8 Değerli taşları olanlar, Gerşonlu Yehiel'in denetiminde, bunları RAB'bin Tapınağı'nın hazinesine verdi.

 9 Halk verdiği armağanlar için seviniyordu. Çünkü herkes RAB'be içtenlikle ve gönülden vermişti. Kral Davut da çok sevinçliydi.

Davut'un Övgüsü

 10 Davut bütün topluluğun gözü önünde RAB'bi övdü. Şöyle dedi:

"Ey atamız İsrail'in Tanrısı RAB,

Sonsuzluk boyunca sana övgüler olsun!

 11 Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik,

Zafer ve görkem senindir.

Gökte ve yerde olan her şey senindir.

Krallık senindir, ya RAB!

Sen her şeyden yücesin.

 12 Zenginlik ve onur senden gelir.

Her şeye egemensin.

Güç ve yetki senin elindedir.

Birini yükseltmek ve güçlendirmek

Senin elindedir.

 13 Şimdi, ey Tanrımız, sana şükrederiz,

Görkemli adını överiz.

 14 "Ama ben kimim, halkım kim ki, böyle gönülden armağanlar verebilelim? Her şey sendendir. Biz ancak senin elinden aldıklarımızı sana verdik.

 15 Senin önünde garibiz, yabancıyız atalarımız gibi. Yeryüzündeki günlerimiz bir gölge gibidir, kalıcı değildir.

 16 Ya RAB Tanrımız, kutsal adına bir tapınak yapmak için sağladığımız bu büyük servet senin elindendir, hepsi senindir.

 17 Yüreği sınadığını, doğruluktan hoşlandığını bilirim. Her şeyi içtenlikle, gönülden verdim. Şimdi burada olan halkının sana nasıl istekle bağışlar verdiğini sevinçle gördüm.

 18 Ya RAB, atalarımız İbrahim'in, İshak'ın, İsrail'in Tanrısı, bu isteği sonsuza dek halkının yüreğinde ve düşüncesinde tut, onların sana bağlı kalmalarını sağla.

 19 Oğlum Süleyman'a bütün buyruklarına, uyarılarına, kurallarına uymak, hazırlığını yaptığım tapınağı kurmak için istekli bir yürek ver."

 20 Sonra Davut bütün topluluğa, "Tanrınız RAB'bi övün!" dedi. Böylece hepsi atalarının Tanrısı RAB'bi övdü; Tanrı'nın ve kralın önünde başlarını eğip yere kapandı.

Süleyman Kral Olarak Yağla Kutsanıyor

 21 Ertesi gün halk RAB'be kurbanlar kesip yakmalık sunular sundu: Bin boğa, bin koç, bin kuzunun yanısıra, bütün İsrailliler için dökmelik sunular ve birçok başka kurban.

 22 O gün İsrailliler büyük bir sevinçle RAB'bin önünde yiyip içtiler. Bundan sonra Davut oğlu Süleyman'ı ikinci kez kral olarak onayladılar. Süleyman'ı RAB'bin önünde önder, Sadok'u da kâhin olarak meshettiler.

 23 Böylece Süleyman babası Davut'un yerine RAB'bin tahtına oturdu. Başarılı oldu. Bütün İsrail halkı onun sözüne uydu.

 24 Yöneticilerin, güçlü kişilerin ve Davut'un oğullarının tümü Kral Süleyman'a bağlı kalacaklarına söz verdiler.

 25 RAB bütün İsrailliler'in gözünde Süleyman'ı çok yükseltti ve daha önce İsrail'de hiçbir kralın erişemediği bir krallık görkemiyle donattı.

Davut'un Ölümü

(I.Kr. 2:10-12)

 26 Yişay oğlu Davut bütün İsrail'de krallık yaptı.

 27 Yedi yıl Hevron'da, otuz üç yıl Yeruşalim'de olmak üzere toplam kırk yıl İsrail'de krallık yaptı.

 28 Güzel bir yaşlılık döneminde öldü. Zenginlik, onur dolu günler yaşadı. Yerine oğlu Süleyman kral oldu.

 29 Kral Davut'un krallığı dönemindeki öteki olaylar, başından sonuna dek Bilici Samuel'in, Peygamber Natan'ın, Bilici Gad'ın tarihinde yazılıdır.

 30 Krallığı dönemindeki bütün ayrıntılar, ne denli güçlü olduğu, başından geçen olaylar, İsrail'de ve çevredeki ülkelerde olup bitenler bu tarihte yazılıdır.
[i] 29:4. "Üç bin talant": Yaklaşık 100 ton

[ii] 29:4. "Yedi bin talant": Yaklaşık 240 ton

[iii] 29:7. "Beş bin talant": Yaklaşık 170 ton

[iv] 29:7. "On bin darik": Yaklaşık 84 kg

[v] 29:7. "On bin talant": Yaklaşık 345 ton

[vi] 29:7. "On sekiz bin talant": Yaklaşık 620 ton

[vii] 29:7. "Yüz bin talant": Yaklaşık 3.450 ton
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://islamadogru.yetkinforum.com
 
1.TARİHLER GİRİŞ
Sayfa başına dön 
2 sayfadaki 2 sayfasıSayfaya git : Önceki  1, 2
 Similar topics
-
» FEN - ANADOLU - DÜZ LİSE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANLARI 2009-2010
» Topraksız tarım-alıntıdır-

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
(¯`'·.İSLAMA DOGRU¸.·'´¯)¸ :: KUTSAL KİTAP-
Buraya geçin: